آگهی:کیف دستی

جزئیات آگهی!

کیف دستی

شرح

موقعیت مکانی:فارس/شیراز

توضیح :کیف دستی حاوی جزوات درسی دانشگاهی

آدرس دقیق محل گم/پیدا شدن :بلوار عرفان

نوع آگهی :گم شده

تاریخ تقریبی گم/یافته شدن :۱۳۹۸/۰۶/۰۴

زمان ثبت این آگهی :۱۳۹۸/۰۶/۰۷

دریافت اطلاعات تماس